banner

Welkom bij Cijfers en Letters

Remedial teaching sinds 2008

Hulp door ervaren remedial teacher bij: dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, lees-, schrijf-, reken en taalontwikkelingsproblemen, NT2 (Nederlands als tweede taal), hulp bij technisch en begrijpend lezen, zinsontleden en woordbenoeming, rekenen, schrijven en Nederlandse taal voor kinderen en volwassenen.

Tsipora

Wie ben ik

Tsipora Brun-Francl is een remedial teacher met jarenlange ervaring als lerares aan kinderen met achterstandsproblemen

Lees meer over Tsipora »

lesmateriaal

Wat doe ik

Ik kan kinderen helpen wanneer ze problemen hebben met

Wat kan ik voor u betekenen »

kaart

Waar is het

Waar kunt u zich aanmelden

Wat zijn de tarieven.

kosten en adresgegevens »


Welkom over mij

Mijn naam is Tsipora Brun Francl

Toen ik in 1979 van de Pabo (Rijks Pedagogische Academie Diamanthorst te 's-Gravenhage) kwam, werd ik leerkracht voor de gemeente 's-Gravenhage op de Terwestenschool (voorheen Het Spectrum deze school is nu opgeheven).

In alle groepen heb ik leerlingen geholpen om de leer- en/of ontwikkelingsachterstanden in te halen die ze op het gebied van taal, rekenen, lezen, schrijven enz hadden opgelopen.

Sinds 2004 ben ik de 2 jarige opleiding voor remedial teaching aan de Fontys Hogeschool te Rotterdam gaan volgen en in 2006 mijn diploma behaald.

Ik ben nu een remedial teacher met een eigen praktijk aan huis en kom ook bij leerlingen thuis of op hun school.

In mijn praktijk geef ik hulp aan leerlingen van de basisschool die om welke reden dan ook een achterstand hebben opgelopen bij een of meerdere vakken tot en met tweede groep middelbaar onderwijs.

Vanaf 2015 geef ik ook conversatielessen aan volwassenen.

leerling

Cijfers en letters gestart in oktober 2008

Ondertussen ben ik reeds enige tijd bezig met het runnen van mijn praktijk. Sommige kinderen begeleid ik bij mij thuis in de praktijk, voor andere leerlingen ga ik naar de school toe.

De leerlingen spreken allen Nederlands, maar er blijven altijd woorden, spreekwoorden onbegrepen (dit geldt ook voor Nederlandse leerlingen). Soms help ik om de teksten te lezen van vakken als Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur. We lezen alvast de les die ze later in de klas behandeld krijgen (pre-teaching).

Uiteraard heb ik ook jonge leerlingen uit de groepen 3,4,5 mogen begeleiden voor lezen, rekenen, taal en spelling. Hier was het soms nodig om vanaf de basis alles weer op te bouwen en ook bijvoorbeeld schrijfoefeningen met ze te doen aangezien ze de letters nog in spiegelbeeld schreven.

Ik heb een aantal leerlingen begeleid voor lezen en spelling, die door een instituut zijn getest en een dyslexieverklaring hebben. Hierbij is het belangrijk dat ze weer zin in lezen krijgen en dit is ook meestal gebeurd. Een aantal zijn van avi 0 naar avi 2 vooruitgegaan maar er is ook een geval van een vooruitgang van avi 2 naar avi 6.

Uiteraard is dit ook mede door de inzet van het kind en de ouders om de moed niet op te geven en veel te blijven oefenen en lezen. Toch ben ik blij om deze kinderen een steuntje in de rug te kunnen geven en ze weer op gang te helpen. De ene leerling heeft vier weken hulp gehad en een andere twee jaar. Dit ligt aan de hardnekkigheid van het probleem. De inzet was bij alle leerlingen uitstekend!

Sommige ouders moeten de lessen zelf bekostigen en anderen doen dit via een PGB (persoonsgebonden budget) of een rugzak (dit is extra geld van de overheid dat aan de ouders uit wordt gekeerd om hulp te betalen voor uw kind).

Tarieven en de aan- en afmelings procedure

leerling

Begeleiding van kinderen met:

taalontwikkelingsproblemen

 • ze zijn laat met praten begonnen
 • moeite met het leren van liedjes, onthouden van namen
 • moeite met het benoemen van kleuren
 • moeite met rijmen
 • last van woordvindingsproblemen

leesproblemen

 • het leren lezen gaat niet zoals je zou verwachten
 • ze lezen langzaam of raden de woorden die er staan
 • letters omdraaien b/d - ei/ie
 • lezen kleine woorden fout zoals de/ het/ een of slaan ze over

spellingproblemen

 • schrijven woorden zoals je ze zegt (flek, moejluk)
 • moeite met overschrijven van woorden
 • veel verbeteringen
 • letters en lettercombinaties omdraaien/vergeten

rekenproblemen

 • al op kleuterleeftijd moeite met : tellen, hoeveelheden
 • interpreteren van cijfers en rekensymbolen : wat is een 9?
 • Veel omkeringen bij het lezen en schrijven van de getallen
 • Het maken van sommen kost veel tijd
 • Hardnekkig op de vingers blijven tellen
 • Het plaatsen van de getallen op de getallenlijn kost moeite
 • Wisselende leerresultaten

taalproblemen (NT2)

 • anderstalige en Nederlandse leerlingen waar thuis weinig wordt (voor)gelezen en of gesproken (taalarme kinderen).

Deze leerlingen kunnen ook een beperkte woordenschat hebben.

Hierdoor begrijpen zij de woorden die in de taal en/of leeslessen worden gebruikt, niet voldoende.

schrijfproblemen

 • de motoriek van deze leerlingen is bv krampachtig
 • het handschrift is slecht leesbaar
 • problemen met de schrijfhouding (krijgen later rugpijn)
 • tempo van het schrijven is onvoldoende

Dit zijn slecht enkele voorbeelden uit de scala van problemen die te behandelen zijn.

Motivatie

Veel leerlingen die een achterstand hebben opgelopen, of moeite hebben met een leervak, krijgen tegenzin om naar school te gaan.

Ze hebben moeite om zich te blijven inzetten,omdat ze denken dat ze het toch niet kunnen.

Het is dus belangrijk om ook aan hun zelfvertrouwen en motivatie te werken.

Ik hoop uw kind of leerling spoedig te ontmoeten en te begeleiden.

leerling

Waar vindt u Cijfers en letters en hoeveel kost de begeleiding?

Tsipora Brun Francl

Zuringvaart 8

2724 VZ Zoetermeer

tel 079-3431955 of 06-34445582

Aanmelding:

Aanmelding kan telefonisch 079 3431955 of per e-mail (cijfersenletters@ziggo.nl) door de ouders of de school van het kind. In een gesprek wordt bekeken of ik uw kind kan helpen, of dat het doorverwezen moet worden naar een andere specialist of instantie. Als uw kind al eerder is onderzocht is door een deskundige (OA, orthopedagoog) is het prettig als ik het onderzoeksverslag kan doornemen. Ook de resultaten van school (de toetsgegevens van uw kind uit het leerlingvolgsysteem) zijn belangrijk.

Als we overeenkomen om te behandelen volgt eerst een intake gesprek met de ouders en eventueel ook de leerkracht van de leerling. Na het intakegesprek maak ik een handelingsplan om uw kind(leerling) individueel te begeleiden. De minimale behandelperiode is 6 weken. Indien noodzakelijk wordt er een aanvullend didactisch onderzoek bij uw kind afgenomen.

De begeleidingen

De begeleidingen vinden plaats op de school van uw kind of bij mij thuis op

maandag en woensdag van 9.00 tot 20.00

adres: Zuringvaart 8 te Zoetermeer (wijk 24)

De begeleidingen vinden elke week plaats en duren 30 minuten waarvan er 20 minuten werkelijk les wordt gegeven. De overige tijd is nodig voor de administratie van de leerlinggegevens en/of overleg met de ouders. Bij wat oudere kinderen kan er ook worden gekozen voor een langere lestijd van 45 of 60 minuten. Het is de bedoeling dat de leerling thuis en op school ook oefent en wat werk mee naar huis krijgt.

Doorverwijzing

Bij vermoeden van dyslexie of dyscalculie, kan de remedial teacher doorverwijzen naar een praktijk van orthopedagogen of een andere instantie om de juiste diagnose te stellen. Dyslexie betekent niet goed kunnen lezen. Het wordt ook wel woordblindheid genoemd. Een dyslectisch kind heeft moeite met lezen,maar vaak ook met spellen,schrijven en andere taaltaken. Kinderen van de basisschool hebben recht op een half jaar remedial teaching. Bij dyscalculie heeft het kind moeite met rekenen.

Afmelden

Indien een begeleiding niet door kan gaan moet 24 uur van tevoren worden afgemeld, anders wordt de begeleiding doorberekend.

In de schoolvakanties worden er geen begeleidingen gegeven.

Tarieven

Per november 2015 geldt het volgende tarief:
60 minuten € 50,00

Begeleiding op de school of het huis van de leerling(en)
minimale tijd 45 minuten € 65,00

Het intakegesprek is gratis

Het uurtarief wordt berekend voor:

 • didactische verslagen
 • handelingsplan
 • didactisch verslag van toetsen
 • gesprekken
 • evaluatieverslagen

kaart